Synergievoordelen fusies

De fusie is een feit en de Raad van Bestuur is benoemd. Over de visie en strategie zijn vastgesteld, daarop hebben de organisaties elkaar gevonden. Dat de fusie ook effiëncy voordelen heeft m.b.t de overhead is duidelijk, maar hoe groot zijn de synergievoordelen en waar zijn deze te realiseren. Onze aanpak brengt dit overzichtelijk in kaart.

Aanpak


We hebben een aanpak ontwikkeld waarbij we samen met uw management de synergievoordelen in kaart brengen. In kleine werkgroepen worden in een aantal sessies die voordelen, nadelen, mogelijke investeringen, keuzes en randvoorwaarden benoemd.

Op basis van onze kennis en ervaring treden we hier sturend en kritisch toetsend op en zorgen we voor een totaalrapportage aan de Raad van Bestuur. Deze rapportage kan gebruikt worden voor het bepalen van de doelstellingen van het management in de komende jaren.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy