Onze organisatie

Wij maken zorg gezond. 25 jaar gecombineerde ervaring in de zorg. We weten hoe organisaties in de VVT sector werken en hoe de zorg is georganiseerd. We kennen de medewerkers hun managers en bestuurders en weten hoe processen rond clienten, banken, zorgverzekeraars en zorgkantoren lopen.

Onze ambitie is de zorg echt te verbeteren, vanuit de inhoud, waarbij de menselijke maat wordt gecombineerd met gezonde bedrijfsvoering. Samen met de organisatie helpen om de zorg kwalitatief en kwantitatief te verbeteren, wij geloven niet alleen dat dit echt kan, wij hebben dit ook bewezen. Eenvoudige en praktische oplossingen om nieuwe concepten en succesvolle verbeteringen neer te zetten, altijd met de focus op het resultaat!
Resultaatverantwoordelijkheid
ZBz Partners durft zich te verbinden aan het behalen van resultaten.

Marktontwikkeling
Vernieuwende concepten worden in samenwerking met verschillende partners ontwikkeld. Creatieve denk-, durf- en daadkracht worden hierbij ingezet voor de gehele zorgsector.

Kostenbesparingen
Structurele en aanzienlijke kostenbesparingen worden bereikt door veranderingen integraal aan te pakken. Organisaties gezond maken doen wij door te ondersteunen bij het bepalen van de strategie, het
(her)inrichten en/of aanpassen van de organisatie en het daadwerkelijk realiseren van deze strategie door de vertaling hiervan naar de gewenste competenties en mensen, processen en systemen en/of de besturing van de organisatie in onderlinge samenhang.

Onze partners
Meer informatie over de organisaties met wie ZBz Partners samenwerkt vindt u hier.Jan Kamp
Verander- en crisismanagement, Management en Organisatie Advies

Steven Schoorl
Verander Management, Interim Bestuur en Directie, Strategisch Advies


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy