Missie: Wij maken zorg gezond!

Samen met klanten en partners die het hart in de zorg hebben liggen willen we de zorg gezond maken. ZBz Partners zet vanuit de inhoud, samen met onze klanten, creatieve en vernieuwde zorgverlening concepten neer om de zorg voor klanten en personeel echt te verbeteren. Het creeren van een houdbaar voordeel ten opzichte van concurrenten is hierbij een uitgangspunt. Bruikbare plannen die we samen met onze klanten en partners succesvol weten te implementeren.

ZBz Partners is gespecialiseerd in Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg, Thuiszorg, Kleinschaligwonen, Volledig pakket thuis, Zorgzwaarte pakketten en DBC Revalidatie.


Kernwaarden

Onze plannen en adviezen zijn scherp, klaar voor gebruik, en gericht op duurzame ver-
nieuwingen en verbeteringen.Aanpak

ZBz Partners combineert inhoudelijke kennis en ervaring
met vernieuwende denk-, durf-
en daadkracht.


"Protectionisme in de zorg maakt plaats voor ondernemerschap. Strategische keuzes moeten gemaakt worden tussen maatschappelijk en commercieel ondernemerschap."
Jan Kamp, Partner


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy