Onze LinkinCare service

Wat is LinkinCare?
LinkinCare biedt een geintegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen via een gebruikersvriendelijk online databank.

Met de drie LinkinCare abonnementsvormen is actuele marktinformatie van uw organisatie beschikbaar en eenvoudig (grafisch) inzichtelijk te maken. Afhankelijk van het abonnement is de informatie over zorgaanbod en zorggebruik verrijkt met demografische gegevens op verschillende niveaus.

Waarom LinkinCare?

  1. Informatie verzamelen over klanten en markten kost veel tijd en energie. LC helpt om informatie uit verschillende bronnen snel, eenvoudig en eenduidig in beeld te brengen – tot op postcode niveau. Met LC kun je efficiënt (goedkoop) informatie verzamelen en analyseren;
  2. Marketing en investeringsbeslissingen beter onderbouwd worden: dus een effectievere marketing en communicatie strategie en minder risico op investeringen.

De LinkinCare service van ZBz Partners
Linkincare is zo gebruikersvriendelijk dat de meeste mensen op basis van de cursus hiermee goed overweg kunnen. Het kan echter zijn dat uw organisatie daar weinig tijd voor heeft, maar wel behoefte aan deze information. ZBz Partners kan dit voor haar rekening nemen. ZBz Partners heeft jarenlange kennis en ervaring met het werken van Linkincare en het verzamelen van informatie vanuit diverse informatiebronnen.


Informatie
Wilt u meer informatie over LinkinCare en hoe ZBz Partners uw organisatie kan ondersteunen? Lees onze folder 'Succesvol met LinkinCare' en de folder Abonnementen LinkinCare.

Neem voor vragen of een vrijblijvend gesprek contact op met ZBz Partners.


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy