Huis op orde

Vijf stappen naar een marktconforme organisatie
Een aantal organisaties hebben voor de uitdaging gestaan om, gedwongen door marktomstandigheden, wijzigingen in financiering of andere onverwachte tegenvallers, snel en ingrijpend te veranderen.

Doel van deze verandering was om zo snel mogelijk de organisatie zodanig te hervormen dat men de organsatie - financieel en bedrijfsmatig - op orde heeft om de uitdagingen van de huidige zorgmarkt tegemoet te treden.

Met behulp van een strategische doorkijk naar de (middel)lange termijn wordt een organisatie ontworpen die in staat is niet alleen in de huidige zorgmarkt, maar ook in de markt van de toekomst, te opereren. De organisatie wordt op scherp gezet en ingericht om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

ZBz Partners heeft, samen met een aantal toonaangevende spelers in Nederland, het Huis op Orde concept hiervoor ontwikkeld. Huis op Orde is erop op gericht om, in relatief korte tijd, de zorg-
organisatie zodanig neer te zetten dat zij minimaal markt-
conform presteert en voldoende, financiele en personele, middelen kan vrijmaken om de strategische visie waar te kunnen maken.

Dit 5 stappenplan ziet er als volgt uit:

Copyright © 2007 - ZBz Partners BV

1. Analyse (4 — 6 wkn)
2. Strategie en Organisatie (4 — 6 wkn)
3. Uitvoeringsplan (4 — 6 wkn)
4. Ontwerpfase (8 — 12 wkn)
5. Transitie en Implementatie (3 — 9 mnd)

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy