Geriatrische revalidatiezorg

Waarom?
In 2013 is de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, met als doel de kwaliteitsverbetering, de procesoptimalisatie, en de flexibiliteit van de zorg.

Voor wie?
De GRZ, in tegenstelling tot 'normale' revalidatie, de medische-specialistische revalidatiezorg, is bestemd voor kwetsbare ouderen en klanten die minder fysiek belastbaar zijn en geen intensieve behandeltraject kunnen volgen.

Waar?
Het revalidatietraject vindt plaats na een ziekenhuisopname, onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde, binnen een V&V instelling, het ziekenhuistransferium of thuis.

Begeleiding van ZBz Partners
Als gevolg van de overheveling, wordt de GRZ niet meer bekostigd op basis van de ZZP-systematiek maar de nieuwe DBC-systematiek. Zowel de financiering als de aangepaste beleidsregels kunnen voor een nieuwe uitdaging voor uw organisatie zorgen.Handige links met informatie over Geriatrische Revalidatiezorg


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek, neem dan gerust contact met ons op.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy