Onze diensten

Gewoon Thuiz

De recente ontwikkeling in scheiden van wonen en zorg brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Gewoon Thuiz is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg).

lees meer


Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg wordt vanaf 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Verder wordt er een nieuw bekostiging- en declaratiesysteem voor ontwikkeld.

lees meer
Huis op orde

Een aantal organisaties hebben voor de uitdaging gestaan om, gedwongen door markt-
omstandigheden, wijzigingen in financiering of andere onverwachte tegenvallers, snel
en ingrijpend te veranderen.

lees meer


Zorg- en organisatieconcepten

U ziet de omgeving veranderen en ziet mogelijkheden in de nieuwe zorgmarkt. Samen met u kunnen we deze mogelijkheden verkennen en een concept schetsen.


lees meer

Synergievoordelen fusies

De fusie is een feit en de Raad
van Bestuur is benoemd. De
visie en strategie zijn vastgesteld daarop hebben de organisaties elkaar gevonden.

lees meer


Analyse kansen en bedreigingen

Met de zorgmarkt in beweging, veranderingen volgen elkaar in
snel tempo op en kunnen vergaande consequenties hebben voor uw organisatie.

lees meer


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy