Case 4

Kleinschalig wonen met positief resultaat
Er wordt in het zuidwesten van het land een mooie locatie opgeleverd helemaal ingericht op kleinschalig wonen. Er wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en begeleiden van medewerkers om het concept tot een succes te maken.

Na enkele jaren is het bestuur niet tevreden over de financiële resultaten van het organisatie onderdeel. Het exploitatieresultaat blijft, ondanks de inspanningen van management en het zeer betrokken personeel negatief. Het bestuur wil positieve resultaten zien. ZBz Partners wordt ingeschakeld om te helpen deze resultaten te bereiken.

ZBz Partners voert een korte analyse uit en stelt een pakket maatregelen voor om het resultaat om te buigen van - 4% naar +10%. De medewerkers kiezen voor een pakket maatregelen dat moet leiden tot een rendement van 5%. De implementatie van de maatregelen wordt door ZBz Partner begeleid. In slechts 6 maanden wordt, naar volle tevredenhied van bewoners, personeel en management een kwaliteitsslag gemaakt die samen gaat met een sterke verbetering van het rendement. De tevredenheid van bewoners en medewerkers is na de maatregelen toegenomen.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy