Case 3

Integrale organisatie aanpassing
Na fusie van drie zorgorganisaties ontstaat in 2006 de grootste zorg-
organisatie van Nederland. De huishoudelijke zorg met een omzet van meer dan €100 mln levert een positieve bijdrage aan het resultaat van de gehele groep. Door de invoering van de WMO wordt een forse daling van het tarief verwacht met grote gevolgen voor het resultaat. Zowel organisatie als ondersteunende processen en systemen worden binnen de groep op verschillende wijzen vorm-
gegeven.

Business Case: Huishoudelijke Verzorging
Jan Kamp krijgt 6 maanden voordat de WMO van start gaat de opdracht van de Raad van Bestuur om een business case HV neer te zetten die tegen marktconforme tarieven kan opereren. Met een klein team van in- en externe deskundigen wordt in een snel tempo een nieuwe strategie en organisatie ontworpen. Na goedkeuring van de Raad van Bestuur wordt door een programmateam onder leiding van Jan Kamp de verschillende huishoudelijke zorg afdelingen geïntegreerd en gesaneerd.

Transitie
Processen worden afgestemd op de nieuwe strategie en de verschillende systemen worden gemigreerd naar één systeem. Management, ondersteuning en overhead worden deels boventallig en een groot deel van de huisvesting komt leeg te staan. Na zes maanden staat 80% van de nieuwe organisatie en werken de ondersteunende diensten conform de nieuwe processen op de nieuwe locaties en met de nieuwe systemen. De juridische structuur is aangepast en bestaat nu uit een holding met 21 regionale BV's.

Directe medewerkers zijn vanuit de oude stichtingen overgeheveld. Met de shared servicecentra in wording zijn SLA's afgesloten. De nieuwe organisatie kan door de forse besparing tegen markt-
conforme tarieven werken en heeft in vele nieuwe gemeentes de aanbesteding gewonnen. In maart 2007 wordt de verantwoordelijkheid voor de businesscase overgedragen aan de nieuwe directie.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy