Case 2

Financiële resultaten verslechteren snel
Een zorgorganisatie maakt enorme verliezen. Onduidelijk is hoe deze verliezen in korte tijd zijn ontstaan. Bestuurswisselingen komen de slagvaardigheid niet ten goede. De (fusie) organisatie staat voor een ingewikkelde stap. Naast integreren als gevolg van recente fusies moet de organisatie ook saneren en een nieuwe besturingsstructuur implementeren. De druk van het zorgkantoor en de banken neemt snel toe. De liquiditeitspositie is desastreus en betalingsproblemen worden binnen 6 tot 9 maanden verwacht.

Een plan voor resultaatsverbetering
ZBz Partners haalt snel het lek boven en geeft aan op welke gebieden resultaatsverbetering mogelijk zijn. Een uitvoeringsplan, op basis van de aanwezige strategie notities, maakt duidelijk hoe de organisatie de bedrijfsvoering —en de financiële situatie— gezond kan maken.

Er wordt al snel gekozen voor crisismanagement om de liquiditeit veilig te stellen zodat een verandertraject ingezet kan worden. Snelle, korte termijn verbeteracties leveren direct rendement op. Een integraal plan maakt duidelijk welke acties in de tijd uitgezet moeten worden om de organisatie op orde te brengen.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy