Case 1

De Wmo verloren
Een zorgorganisatie (> 100 mln omzet) heeft de aanbesteding voor WMO zorg verloren. Het voortbestaan van de organisatie is in gevaar. De landelijke en locale politieke volgen de ontwikkelen nauwlettend. ZBz ontwikkelt een overlevingsplan zodat de organisatie op eigen kracht verder kan.

De zorgorganisatie levert Thuiszorg en is voor bijna 50% omzet afhankelijk van de Huishoudelijke zorg. De organisatie heeft de afgelopen jaren goede financiële resultaten gehaald en had geen rekening gehouden met het verlies van de WMO markt.

De bestuurder zet een aantal business cases uit binnen de organisatie. Deze leveren nieuwe plannen en producten op, maar geven geen antwoord op de vraag hoe de organisatie in de nieuwe werkelijkheid kan overleven. Inmiddels is, bij de Raad van Toezicht, de accountant en de verzekeraar, duidelijk dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar is. De bestuurder vraagt ZBz Partners te ondersteunen.

Een nieuwe strategie
Binnen 3 weken na de start van ZBz Partners ligt er een nieuwe strategie voor de organisatie die leidt tot overleven en duidelijke keuze's maakt in de nieuwe markt op basis van de sterktes van de organisatie. Op dat moment is ook duidelijk wat een reorganisatie gaat opleveren. Gelijktijdig is er een actieplan ontwikkeld om stakeholders maximaal te beïnvloeden om overleving mogelijk te maken.

Een communicatieplan naar de buitenwereld helpt bij de positie-
bepaling en de beïnvloeding. Met een multidisciplinair team, voornamelijk eigen medewerkers van de zorgorganisatie, wordt een uitvoeringsplan opgesteld om binnen 9 maanden te kunnen reorganiseren en de bedrijfsprocessen —de back-office— passend bij de strategie in te richten. Alle aspecten van de reorganisatie (communicatie naar medewerkers, een sociaal plan, verhuizingen, herinrichting processen, etc) wordt in een integrale planning belicht.

In het reorganisatieplan worden een aantal advies- (OR, RvT) en go-no go momenten ingebouwd. Snel is duidelijk wat de reorganisatie gaat kosten. De bestuurder neemt vervolgens de projectleiding op zich en implementeert de reorganisatie succesvol.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy