Analyse kansen en bedreigingen

De zorgmarkt in beweging, veranderingen volgen elkaar in snel tempo op en kunnen vergaande consequenties hebben voor uw organisatie. De impact van deze veranderingen is vaak niet geheel duidelijk voor het tactisch/operationele management waardoor de noodzaak van veranderen niet wordt beleefd. Door middel van onze kansen en bedreigingen aanpak wordt de organisatie zich bewust van de veranderende omgeving en de financiële impact hiervan.

Aanpak

De kansen en bedreigingen sessies zijn bij uitstek geschikt voor de bewustwording van de organisatie om noodzakelijke veranderingen tijdig door te voeren. Op basis van de verwachte ontwikkelingen in de zorg gaan we met de managers in de organisatie aan de slag.

Onze ervaring hierbij is dat dit bottom up proces in 2-3 sessies zorgt voor een overzicht van de relevante kansen en bedreigingen per product/afdeling. Hierna worden de financiële effecten op hoofdlijnen bepaald en vindt afstemming plaats met het management.

Na akkoord presenteert een afvaardiging van het management de uitkomsten op een bijeenkomst waar het voltallige management bij aanwezig is. In deze sessie wordt men zich bewust van de naderende problematiek. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we u behulp-
zaam zijn bij de aanpak hiervan.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy