Aanpak

In de opdrachten die ZBz Partners uitvoert, staat het resultaat voor de organisatie voorop. Ons advies moet toegevoegde waarde hebben en binnen de mogelijkheden realiseerbaar zijn. Voor ons is een opdracht succesvol als het resultaat is behaald. Prestatieverbetering, meer efficiency, groei, continuïteit of een verbeterde marktpositie.

De uitdaging is de (strategische) vraagstukken van onze klanten te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Praktisch toepasbaar zodat organisaties in de zorgmarkten verder kunnen. Onze kracht ligt in onze expertise en ervaring binnen de zorgsector. Daardoor kunnen klanten ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten.

In geval van complexe opdrachten stellen wij multidisciplinaire teams samen, die alle aspecten van het vraagstuk aanpakken. ZBz Partners combineert inhoudelijke kennis en ervaring met vernieuwende denk-, durf- en daadkracht. Een ijzersterke mix waarmee onze klanten snel
een vernieuwende weg kunnen inslaan naar duurzaam betere prestaties.

Van inspiratie tot en met realisitie


Uniek in ons aanbod is de mogelijkheid om klanten van start tot finish te begeleiden bij hun strategische uitdagingen. Wij assisteren bij het bedenken van nieuwe concepten (strategie, product, markt, organisatie). Waarna wij ondersteunen of zorgdragen voor succesvolle realisatie van de plannen. Een echt onderscheidende aanpak, die ons in staat stelt om waarde te genereren voor onze opdrachtgevers.

Werkwijze


ZBz Partners ondersteunt haar klanten bij het bepalen van de strategie, het (her-)inrichten en/of aanpassen van de organisatie en het daadwerkelijk realiseren van deze strategie door de vertaling hiervan naar de gewenste competenties en mensen, processen en systemen en/of de besturing van de organisatie in onderlinge samenhang.

Realistisch


Aansluitend bij marktmogelijkheden en rekening houdend met aanwezige of te verwerven (organisatie en management) competenties

Interactief


Vormgeving adviesproces en -project gericht op commitment en ontwikkeling van management. Openheid en inhoudelijke betrokkenheid vormen onmiskenbare elementen voor een goede verstandhouding. Op basis van wederzijds vertrouwen: samen optrekkend met het management, maar wel gidsend/ kritisch toetsend

Maatwerk in uitvoering


Geen standaardaanpak, per opdracht bepalen we de aanpak en bekijken we hoe we het beste kunnen aansluiten bij de wensen van de klant. Maatwerk in de uitvoering dus. Maar ook praktische toepasbare adviezen toegesneden op de specifieke omstandigheden. Wij houden niet op na de conceptuele fase (denken), maar zorgen voor verandering en ondersteunen bij implementatie (doen).

Multidisciplinaire teams


In veel gevallen wordt gewerkt met multidisciplinaire teams die zij aan zij met de opdrachtgever werken aan prestatieverbetering en versterking van de marktpositie van onze opdrachtgevers.

←Terug


ZBz Partners BV © 2009/2010 Privacy Policy